MEĐUOKRUŽNI SAVEZ SRBIJE

Juniorsko prvenstvo MOSS: 1. Jović Goran (26) 10h 23', 2. Strainović Nenad (20) 9h 33', 3. Dragan Simović (721) 8h 55'
Novi broj tekućeg računa MOSS je: 325950060002289735
Veza između čoveka i goluba veoma je drevna. Počev od rađanja civilizacije, pa kroz njen celokupan razvoj, čovek se pokazuje kao neko ko je opčinjen golubom, njegovim visokim i gracioznim letom. Sposobnost goluba da jedri u plavetnilu nebeskih sfera, tamo gde, po mnogim verovanjima, borave bogovi, dovela je do toga da mu čovek dodeli ulogu posrednika između nebeskog i zemaljskog sveta. Čovek je ponudio golubu dom, negu i neizmernu ljubav, a golub čoveku - lepotu svog leta i radost povratka domu. Savez čoveka i goluba traje sve do danas.
Iz knjige "Lepota letenja-vek beogradskog golubarstva"
katalog

>:::<

Uspešno je održano juniorsko prvenstvo MOSS i pritom je postignut 21 rezultat. Najuspešniji je bio član udruženja SRB-26 sa prosekom leta jata od 10h 23' i najboljim pojedničanim letačem sa letom od 12h 30'!

Takmičarski odbor MOSS

>:::<

JUNIORSKO PRVENSTVO MOSS
nezvaninčna rang lista

JUNIORSKO PRVENSTVO BS
nezvaninčna rang lista

SENIORSKO PRVENSTVO BS
nezvaninčna rang lista

SENIORSKO PRVENSTVO MOSS
nazvanična rang lista

>:::<

Unesite podatke za KATALOG --->>>

Bilten MOSS --->>>

Informator BS --->>>

>:::<

Tehnički materijal se poručuje kod tehničkog sekretara.
Cene:
* zapisnik (1 i 2) 10,00 RSD
* članska karta 20,00 RSD
* kontrolna alkica 3,50 RSD

>:::<

početna :: Bilten :: Infomator:: MOSS seniori :: MOSS seniori :: IO e/mail

2013®All rights reserved