MEĐUOKRUŽNI SAVEZ SRBIJE

>>
Objavljen je bilten MOSS broj 82! Objavljen je informator BS broj 3/2018!
Alkice prve ture za 2019 godinu biće podeljene okruzima na sednici IO 22. decembra
Veza između čoveka i goluba veoma je drevna. Počev od rađanja civilizacije, pa kroz njen celokupan razvoj, čovek se pokazuje kao neko ko je opčinjen golubom, njegovim visokim i gracioznim letom. Sposobnost goluba da jedri u plavetnilu nebeskih sfera, tamo gde, po mnogim verovanjima, borave bogovi, dovela je do toga da mu čovek dodeli ulogu posrednika između nebeskog i zemaljskog sveta. Čovek je ponudio golubu dom, negu i neizmernu ljubav, a golub čoveku - lepotu svog leta i radost povratka domu. Savez čoveka i goluba traje sve do danas.
Iz knjige "Lepota letenja-vek beogradskog golubarstva"
katalog

>:::<

MEĐUOKRUŽNI SAVEZ SRBIJE I BALKANSKI SAVEZ

O R G A N I Z U J U

tradicionalni svečani deo godišnje skupštine
sa dodelom priznanja uz bogat meni, atraktivan muzički program i lutriju.

Svečanost će biti održana u subotu, 30.3.2019.god u periodu 17-23 časova u restoranu "Bazeni" u Obrenovcu.

Cena ulaznice 1.900,00RSD.
Rezervacije kod Đorđević Dragana na tel.: 062 457 167
Prodaja ulaznica na sednici godišnje skupštine 17.3.2019.

>:::<

Preliminarna rang lista juniorskog prvenstva BS

-->

>:::<

Unesite podatke za KATALOG --->>>

Bilten MOSS --->>>

Informator BS --->>>

>:::<

Tehnički materijal se poručuje kod tehničkog sekretara.
Cene:
* zapisnik (1 i 2) 10,00 RSD
* članska karta 20,00 RSD
* kontrolna alkica 3,50 RSD

>:::<

početna :: Bilten :: Infomator:: MOSS seniori :: MOSS seniori :: IO e/mail

2013®All rights reserved