MEĐUOKRUŽNI SAVEZ SRBIJE

Rok za dostavu referendumskih listića preko opštiskih i okružnih saveza je 31. januar 2017.
Objavljen je bilten MOSS
Veza između čoveka i goluba veoma je drevna. Počev od rađanja civilizacije, pa kroz njen celokupan razvoj, čovek se pokazuje kao neko ko je opčinjen golubom, njegovim visokim i gracioznim letom. Sposobnost goluba da jedri u plavetnilu nebeskih sfera, tamo gde, po mnogim verovanjima, borave bogovi, dovela je do toga da mu čovek dodeli ulogu posrednika između nebeskog i zemaljskog sveta. Čovek je ponudio golubu dom, negu i neizmernu ljubav, a golub čoveku - lepotu svog leta i radost povratka domu. Savez čoveka i goluba traje sve do danas.
Iz knjige "Lepota letenja-vek beogradskog golubarstva"
katalog
Zvanična rang lista juniorskog prvenstva BS

Zvanična rang lista seniorskog prvenstva BS

Zvanična rang lista seniorskog prvenstva MOSS

SVIM GOLUBARIMA U ZEMLJI I RASEJANJU
APEL ZA POMOĆ

Ćerka našeg golubara iz Jagodine obolela je od brzo napredujućeg oblika leukemije. Mlada Miljana Ristić-Stanković (31) profesor je srpskog jezika u Vranju i majka petomesečne bebe.
Pomozimo da se majka vrati svojoj bebi.
Za lečenje u inostranstvu, tj. presađivanje koštane srži potrebno je 150.000 evra.
Svako svojim skromnim prilogom a uplatom na tekući račun kod banke Intese 160-5300100364761-79 Miljana Ristić-Stanković ili slanjem SMS poruke 304 na 3030 (fondacija "Budi human" cena 200 din) daće doprinos u sapasavnju jednog mladog života.

BUDIMO HUMANI, REAGUJMO BRZO I POMOZIMO!
NOVO

TENDER
Komisija za alkice otvara javni tender za kucanje i pertlovanje alkica koji traje do 15.maja 2017 godine. Na adresu tehničkog sekretara pored cene, potrebno je dostaviti deset otkucanih alkica (kao uzorak) stim da ponuđač isti kvalitet garantuje za celokupnu količinu. Alkice su od metala -aluminijuma visine 8.5 milimetara,unutrašnjeg prečnika 7 milimetara i debljine 0.4 milimetra. Na njima su utisnute slovne i brojčane oznake. Slovne oznake su ćirilične i to SRB, brojčane oznake trebaju biti dobro vidljive sa većim brojevima koje identifikuju udruženje,odgajivača, redni broj goluba i godinu. Konkurs je javan, na njemu svojim ponudama mogu učestvovati sva pravna i fizička lica. Posle zatvaraja konkursa komisija za izradu alkica će u jednom razumnom roku pregledati sve pristigle ponude i uzorke alkica,i potom doneti odluku kome će poslove poveriti.
Za dodatne potrebne informacije mo`ete se obratiti predsedniku komisije za alkice Nebojši Đorđeviću na telefon 063/439-903.

>:::<

Kalendar takmičenja za sezonu 2017 -->>>

>:::<

Unesite podatke za KATALOG --->>>

Bilten MOSS --->>>

Informator BS --->>>

>:::<

Tehnički materijal se poručuje kod tehničkog sekretara.
Cene:
* zapisnik (1 i 2) 10,00 RSD
* članska karta 20,00 RSD
* kontrolna alkica 3,50 RSD

>:::<

početna :: Bilten :: Infomator:: MOSS seniori :: MOSS seniori :: IO e/mail

2013®All rights reserved