Uputstvo br.1 (.pdf) [o upotrebi obeležavajućih alkica]
Uputstvo br.2 (.pdf) [podsetnik za sudije i takmičare]
Uputstvo br.3 (.pdf) [o komunikaciji takmičara sa štabom]