MEĐUOKRUŽNI SAVEZ SRBIJE

Јuniorsko prvenstvo MOSS: 1. Aleksandar Kovačević (624), 12:23; 2. Rodoljub Stanojević (329), 11:02; 3. Stefan Marković (741), 10:41
Objavljena je nezvanična rang lista seniorskog prvenstva MOSS za 2020.
Veza između čoveka i goluba veoma je drevna. Počev od rađanja civilizacije, pa kroz njen celokupan razvoj, čovek se pokazuje kao neko ko je opčinjen golubom, njegovim visokim i gracioznim letom. Sposobnost goluba da jedri u plavetnilu nebeskih sfera, tamo gde, po mnogim verovanjima, borave bogovi, dovela je do toga da mu čovek dodeli ulogu posrednika između nebeskog i zemaljskog sveta. Čovek je ponudio golubu dom, negu i neizmernu ljubav, a golub čoveku - lepotu svog leta i radost povratka domu. Savez čoveka i goluba traje sve do danas.
Iz knjige "Lepota letenja-vek beogradskog golubarstva"

>:::<

O B A V E Š T E NJ E

>:::<

JUNIORSKO PRVENSTVO MOSS - NEZVANIČNA RANG LISTA

>:::<

JUNIORSKO PRVENSTVO BS - NEZVANIČNA RANG LISTA

>:::<

SENIORSKO PRVENSTVO MOSS
zvanična rang lista

>:::<

Bilten MOSS --->>>

Informator BS --->>>

>:::<

Tehnički materijal se poručuje kod tehničkog sekretara.
Cene:
* zapisnik (1 i 2) 10,00 RSD
* članska karta 20,00 RSD
* kontrolna alkica 6,50 RSD

>:::<

početna :: Bilten :: Infomator:: MOSS seniori :: MOSS seniori :: IO e/mail

2013®All rights reserved