Takmičarska sezona

Najuspešniji takmičari

Najbolji letač

Takmičarska sezona 2014
(rang lista)

1. Šulović Miroljub, SRB 665, 13h 42'

2. Cvetković Batica, SRB 832, 13h 39'

3. Strainović Nenad, SRB 20, 13h 35'

Mavijanka duz 16h 10' – vlasnik Jasminko Šehović SRB 72