MEĐUOKRUŽNI SAVEZ SRBIJE

--> -->
Objavljen je Bilten 2/22.
Objavljene su zvanične rang liste za seniorska prvenstva MOSS i BS i kupa prvaka BS.Objavljene su nezvanične rang liste juniorskih prvenstava MOSS i BS.
Veza između čoveka i goluba veoma je drevna. Počev od rađanja civilizacije, pa kroz njen celokupan razvoj, čovek se pokazuje kao neko ko je opčinjen golubom, njegovim visokim i gracioznim letom. Sposobnost goluba da jedri u plavetnilu nebeskih sfera, tamo gde, po mnogim verovanjima, borave bogovi, dovela je do toga da mu čovek dodeli ulogu posrednika između nebeskog i zemaljskog sveta. Čovek je ponudio golubu dom, negu i neizmernu ljubav, a golub čoveku - lepotu svog leta i radost povratka domu. Savez čoveka i goluba traje sve do danas.
Iz knjige "Lepota letenja-vek beogradskog golubarstva"

>:::<

Izveštaj Takmičarskog odbora MOSS

>:::<

Izveštaj Takmičarskog odbora BS

>:::<

O B V E Š T E NJ E (18.2.2022.)

>:::<

JUNIORSKO PRVENSTVO MOSS - NEZVANIČNA RANG LISTA

>:::<

JUNIORSKO PRVENSTVO BS - NEZVANIČNA RANG LISTA

>:::<

KUP PRVAKA MOSS I BS - ZVANIČNA RANG LISTA


>:::<

SENIORSKO PRVENSTVO MOSS - ZVANIČNA RANG LISTA


>:::<

SENIORSKO PRVENSTVO BS - ZVANIČNA RANG LISTA


>:::<

Bilten MOSS --->>>

Informator BS --->>>

>:::<

Tehnički materijal se poručuje kod tehničkog sekretara.
Cene:
* zapisnik (1 i 2) 10,00 RSD
* članska karta 20,00 RSD
* kontrolna alkica 6,50 RSD

>:::<

početna :: Bilten :: Infomator:: MOSS seniori :: MOSS seniori :: IO e/mail

2013®All rights reserved